Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu p/45/iw/12 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2012-09-20 09:30:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2012-09-13 11:01:00
wynik post?powania

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/45/iw/122012-08-272012-09-12 11:00:00 × DOSTAWA SPRZ?TU, UBIOR??W SPORTOWYCH I WYPOSA??ENIA SPORTOWEGOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy