Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota

Ogłoszenia do Przetargu p/50/iw/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-07-23 13:07:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-07-08 13:19:00
uchylenie si? wykonawcy od podpisania umowy - ponowny wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 1
2013-07-04 12:38:00
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/50/iw/132013-06-14
2013-07-03 11:00:00
Tak
zakup i dostawa odzie??y medycznej, kucharskiej, roboczej i ochronnej oraz ??rodk??w ochrony osobistejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy