Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu p/57/iw/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-08-13 13:37:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-08-01 10:57:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz???ci I i uniewa??nieniu post?powania w cz???ci II

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/57/iw/132013-07-102013-07-26 11:00:00 × remont ogrodzenia zewn?trznego budynku nr 69 i remont budynku nr 208 na terenie jw 4620 w toruniu przy ul. ok??lnej 32-34więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy