Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu p/63/iw/12/a Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2012-12-05 11:27:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2012-11-16 13:22:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/63/iw/12/a2012-10-302012-11-08 11:00:00 × zakup i dostawa urzadze?? prze??adunkowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy