Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu p/65/iw/14 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-12-24 09:41:00
Uniewa??nienie w cz???ci 9 i 10
2014-12-18 13:59:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/65/iw/142014-11-17
2014-12-11 11:00:00
Tak
us??ugi w zakresie ochrony teren??w, obiekt??w, urz?dze?? oraz os??b, mienia i porz?dku na terenie chronionym realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy