Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu pw/01/iw/11 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2011-09-23 12:11:00
og??oszenie o odzieleniu zam??wienia
2011-09-13 14:54:00
uniewa??nienie post?powania przetargowego w zakresie cz?sci nr 1 i 2
2011-09-13 14:51:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego w zakresie cz???ci nr 3

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/01/iw/112011-08-05
2011-08-30 11:00:00
Tak
zakup i dostawa narz?dzi i urz?dze?? warsztatowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy