Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota

Ogłoszenia do Przetargu pw/01/iw/11/a Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2011-11-14 09:01:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2011-10-31 12:36:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/01/iw/11/a2011-09-28
2011-10-18 11:00:00
Tak
zakup i dostawa narz?dzi warsztatowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy