Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu pw/03/iw/11 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2011-09-09 10:12:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2011-08-12 10:55:00
og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/03/iw/112011-06-242011-08-04 11:00:00 × ZAKUP PODNO??NIK??W WID?OWYCH I AKUMULATOROWYCH W??ZK??W TRANSPORTOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy