Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek

Ogłoszenia do Przetargu u/04/iw/15 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2015-03-02 14:07:00
wyb??r wykonawcy umowy ramowej

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/04/iw/152015-01-262015-02-10 11:00:00 × Zawarcie na lata 2015 – 2018 umowy ramowej, kt??rej przedmiotem jest badanie lotniczych ??rodk??w bojowych na bezpiecze??stwo przechowywania, niezawodno??? dzia??ania i ocen? trwa??o??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy